Room List
Other Rooms
Usefull Links
Farhan Wd

یادم رفته بود🥺

یادم رفته بود🥺

یادم رفته بود🥺

یادم رفته بود🥺

توجه این پست از وبلاگ یگانه بود، روزی که این پست رو دیدم همینجوری یهویی خوندمش و آهنگ هم از پشت داشت پلی میشد، خیلی خوب بود منم ظبطش کردم ولی نمیدونستم اواخرش گریم میگیره و خراب میشه! ولی اینقدر خوبه که دلم خواست براتون بزارمش ، خیلی دوستون دارم خیلی خیلی زیاد، قالب وبلاگ تموم بشه دیگه کامل هستم در مورد پست قبل 🥺 اسکل چیه ؟ فداتون شم من که جسارت نمیکنم فقط خواستم یه شوخی کوچولو کنم 🥺❤

در وصف حال و یاد رفتگان بیان قسمت اول فانوس عزیز

در وصف حال و یاد رفتگان بیان قسمت اول فانوس عزیز

در  وصف حال و یاد رفتگان بیان قسمت اول فانوس عزیز

در وصف حال و یاد رفتگان بیان قسمت اول فانوس عزیز

درود این مطلب در آلبوم در وصف و حال و یاد رفتگان بیان ظبط میشود، توی قسمت اول پست آخر فانوس عزیز رو یه نگاهی انداختم و این ایده به ذهنم رسید که حس آخری که هر کسی داشته رو در داخل یه ویس سعی کنم بازسازی کنم امیدوارم دوست داشته باشید و امیدوارم که حال همگی رفتگان خوب باشه 💗 

data for room will be here it doesn't display in browsers