Room List
Other Rooms
Usefull Links
Farhan Wd

چه خوب مینوازی چه خوب!

چه خوب مینوازی چه خوب!

چه خوب مینوازی چه خوب!

و چه زیبا نواختی، دنیامو پس بده ! چقدر این شعر عمیقه، چقدر سنگینه ! چقدر دوست داشتنیه ! و چقدر تویی که مینوازی عالی هستی، این که کم بینا و متاسفانه نابینا باشی و چنین بنوازی و بخوانی ! دلم را به لرزه در می آورد!

به زودی این وبلاگ بروزرسانی میشه! + منم همینطور (گزارشی از این مدت که نبودم)

به زودی این وبلاگ بروزرسانی میشه! + منم همینطور (گزارشی از این مدت که نبودم)

به زودی این وبلاگ بروزرسانی میشه! + منم همینطور (گزارشی از این مدت که نبودم)

سلامی دوباره به دوستای گلم میدونم خیلی ها دیگه نیستن و این قضیه دنبال کردنای الکی هم خیلی زیاد شده!

اما خواستم بگم!

وبلاگ به زودی رنگ جدیدی میگیره!

قالب عوض میشه

و قالبای جدید هم اضاف میشن!

در کنارش منم نیاز به یه بروز رسانی دارم،

مخصوصا در بحث اعتماد به آدم ها ! 

و دوست انتخاب کردن!

data for room will be here it doesn't display in browsers