Room List
Other Rooms
Usefull Links
Farhan Wd

در وصف حال و یاد رفتگان بیان قسمت اول فانوس عزیز

در وصف حال و یاد رفتگان بیان قسمت اول فانوس عزیز

در  وصف حال و یاد رفتگان بیان قسمت اول فانوس عزیز

در وصف حال و یاد رفتگان بیان قسمت اول فانوس عزیز

درود این مطلب در آلبوم در وصف و حال و یاد رفتگان بیان ظبط میشود، توی قسمت اول پست آخر فانوس عزیز رو یه نگاهی انداختم و این ایده به ذهنم رسید که حس آخری که هر کسی داشته رو در داخل یه ویس سعی کنم بازسازی کنم امیدوارم دوست داشته باشید و امیدوارم که حال همگی رفتگان خوب باشه 💗 

data for room will be here it doesn't display in browsers