Room List
Other Rooms
Usefull Links
Farhan Wd

فقط ایران !

فقط ایران !

فقط ایران !

فقط ایران !

درودی دوباره !

خوب هستید ؟ امروز میخوام یه چیزی واستون بنویسم که میدونم هر ایرانی ای با هر عقیده ای ! میتونه قبولش کنه و حتی هضمش والبته یکمم در مورد چیزهایی که شاید ! باعث شه که گریه کنید ، بگم پس از همین الان منو بابتش ببخشید ! 

دختر روی پل !

دختر روی پل !

دختر روی پل !

دختر روی پل !

چند مدت پیش برای اولین بار احساس حقارت عجیبی بهم دست داد ! تمام دنیا روی سرم خراب شد !

بلاخره بعد از مدت ها توی خونه موندن تصمیم گرفتم برم بیرون و از قضا باید از روی یه پل رد میشدم !

یه زن تقریبا 30 و اندی ساله جلو تر از من روی پل بود وقتی که دید من دارم از پشت میام کز کرد و به گوشه پل خزید !

data for room will be here it doesn't display in browsers