Room List
Other Rooms
Usefull Links
Farhan Wd

صابر راستی کردار کی بود و چیکار کرد و چرا آدم بزرگیه؟ و این که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشه بچه ها 🖤 آپدیت اخبار در مورد صابر

صابر راستی کردار کی بود و چیکار کرد و چرا آدم بزرگیه؟ و این که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشه بچه ها 🖤 آپدیت اخبار در مورد صابر

صابر راستی کردار کی بود و چیکار کرد و چرا آدم بزرگیه؟ و این که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشه بچه ها 🖤 آپدیت اخبار در مورد صابر

صابر راستی کردار کی بود و چیکار کرد و چرا آدم بزرگیه؟ و این که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشه بچه ها 🖤 آپدیت اخبار در مورد صابر

درود دوستان در پست قبلی متاسفانه به دلیل اشتباه در ویکی پدیا من عکس کس دیگه ای رو جای صابر گذاشته بودم اما بعد از دیدن اعلامیه اصلی هم ویکی پدیا عکس رو درست کرد و خودم هم دیگه عکس رو اصلاح کردم .
اما در رابطه با صابر :

data for room will be here it doesn't display in browsers